ธุรกิจ

ก.ล.ต.เพิ่มธุรกิจ ‘รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล’ คุ้มครองทรัพย์สินของนักลงทุน

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับธุรกิจใหม่ ‘ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล’ เพื่อการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีมาตรฐานและเพิ่มความคุ้มครองนักลงทุน

วันนี้ (19 ก.ย. 2565) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยผู้ให้บริการรายใหม่ที่สนใจจะยื่นขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. สามารถยื่นได้นับจากนี้เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้วและต้องการจะดำเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นภายในวันที่ 11 ต.ค. 2565

ก่อนหน้านี้ ประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้ธุรกิจประเภท ‘ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล’ เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2565 โดยผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจดังกล่าว จะต้องมาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจกับ ก.ล.ต.

ธุรกิจ

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้สนใจประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ได้นับจากนี้เป็นต้นไป

ส่วนผู้ให้บริการที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผลใช้บังคับ หากต้องการจะดำเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลังฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 ก.ค.2565

ข่าวกีฬา Previous post “มาโน” ยัน 1 แข้งทีมชาติไทย ถอนตัวบู๊ “คิงส์ คัพ” ครั้งที่ 48 เรียก 1 จอมเก๋าแทน
เศรษฐกิจ Next post ไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศ มากเป็นอันดับ 12 ของโลก